Дарения

БКЦБ е организация с нестопанска цел със статут 501с3. Всички направени дарения могат да бъдат приспаднати от данъчната основа в годишната данъчна декларация. Нашата организация разчита на дарения, за да може да поддържа оперативен бюджет, да закупува материали и учебници от България, да заплаща наем на помещенията и заплати на преподавателите, както и да поддържа Фонда за финансова помощ и програмите ни като цяло. Дарените от вас средства могат да бъдат директно насочени към Фонда за финансова помощ, за конкретна програма или за закупуване материали по ваш избор. Ако имате изискване как да бъдат използвани средствата, моля да ни уведомите в момента на дарението.

Моля напишете своето пълно име и фамилия, както и пощенският си адрес, за да ви изпратим фактура. Свържете се с [email protected]  за издаване на фактура.