Доброволци

Нашият успех зависи от доброволци като вас! Моля използвайте следните линкове, за да се запишете като доброволец и проверявайте периодично възможностите за доброволческа дейност, тъй като нуждите ни се променят непрекъснато. Свържете се със Съвета на директорите ако имате въпроси.

Моля, всички родители да се запишат, за да помогнат на учителите да организират почистване всеки учебен ден.