За Нас

Българският културен център в Балтимор “Дора Габе” (“БКЦБ”) е основан през 2013 година от група родители-доброволци. Центърът е регистриран като организация с нестопанска цел със статут 501с3, а училище”Дора Габе” е акредитирано от Министерството на образованието и науката в България по закона за българските училища зад граница. БКЦБ предлага класове по изучаване на български език и култура за деца и възрастни, както и класове по народни танци за възрастни. Ансамбълът за народни танци “Българска роза” е известен с публичните си изяви.

Мисия

Мисията на Българския културен център в Балтимор “Дора Габе“ (“БКЦБ”) е да поощрява и подпомага своите ученици да се развиват успешно като жители на света чрез стимулиране на любознателността и почит към българския език и култура, древната българска история, природните красоти и богатството на българските традиции, чрез вдъхновяване на учениците за достигане на техния пълен потенциал посредством старателно подбрани учебен материал и програма. Ние възпитаваме обич, уважение и признателност към българския език и култура за цял живот, уповавайки се на разнообразието на българското национално наследство. Ние поддържаме среда, в която всеки тук да се чувства приет, уважаван и почитан.

Мисия и принципи

Правила

Преподаватели

БКЦБ не би могъл да съществува без нашите талантливи и посветени на работата си преподаватели. Техният многообхватен опит, родолюбие и любов към децата допринасят за развитието  на нашите учебни програми.

Съвет на директорите

БКЦБ предлага много възможности на родители и членове на общността да се включат в дейността на културния център. Всички членове на общността могат да представят своите номинации за член на Съвета на директорите по време на годишното ни събрание всяка година през месец Май. Свържете се с всеки един от членовете на Съвета на директорите, за да бъдете информирани за бъдещи номинации. Общественият съвет към БКЦБ също предоставя възможности на всеки желаещ да допринесе, чрез по-малко активна роля, към успеха на нашата организация.

Приятели на БКЦБ

Безкрайно сме благодарни на хората оставили незаличим знак върху основаването на нашата организация! Всички те продължават да допринасят за успеха й днес.

  • Аделина Иванова
  • Биляна Несторова
  • Михаил Богданов
  • Наско Чобанов
  • Атанас Балчев, EA, CVA, Baltimore Tax Services
  • Бойко Тачков
  • Семейство Лазарови

Партньори