Българският културен център в Балтимор “Дора Габе” (“БКЦБ”) е основан през 2013 година от група родители-доброволци.

Центърът е регистриран като организация с нестопанска цел със статут 501с3, а училище”Дора Габе” е акредитирано от Министерството на образованието и науката в България по закона за българските училища зад граница. БКЦБ предлага класове по изучаване на български език и култура за деца и възрастни…

Мисия

Мисията на Българския културен център в Балтимор “Дора Габе“ (“БКЦБ”) е да поощрява и подпомага своите ученици да се развиват успешно

Преподаватели

БКЦБ не би могъл да съществува без нашите талантливи и посветени на работата си преподаватели

Съвет на Директорите

БКЦБ предлага много възможности на родители и членове на общността да се включат в дейността на културния център

Повече от 100 щастливи членове

0 Години опит
0 Щастливи деца
0 Танцьори
0 Родители

Новини

Галерия

Абонирай се

Стани доброволец
Разгледайте нашия календар